Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mariola Kardacz

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu :

  • zapewnienia obsługę kanału newsletter, (obecnie jeszcze nie uruchomiony),
  • realizacji działań marketingowych i sprzedażowych, o ile wcześniej wyraziłeś na to zgodę,
  • zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych,
  • dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

Nasz serwis internetowy przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, w tym umożliwia ich profilowanie.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z www.twojamarka.eu w tym:

  • firmami współpracującymi z www.twojamarka.eu, których oferty są zawarte na stronie,
  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracujemy,
  • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać z poziomu konta użytkownika lub wysyłając maila. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mariola Kardacz, www.twojamarka.eu (Administrator)

Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.twojamarka.eu

Administratorem strony jest Mariola Kardacz

Kontakt z administratorem strony e-mail: formularz kontaktowy

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administratorem strony jest Mariola Kardacz
2. Strona - Strona internetowa dostępna pod adresem www.twojamarka.eu
3. Użytkownik - każdy kto korzysta ze strony punkt 2.

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie, takich jak formularz kontaktowy poczty mail, czy też systemu komentarzy. Serwis finansjera.eu nie rejestruje użytkowników.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularzy zapisu na otrzymywanie maili od administratora strony są przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikowi informacji w zagadnieniach związanych z działalnością strony oraz zbierania opinii użytkowników w celu dalszego rozwoju strony.

4. Dane, które są przekazane za pośrednictwem www.twojamarka.eu w ramach formularza zamówienia produktu elektronicznego nie są przetwarzane przez Administratora Finansjera.eu. Serwis funkcjonuje na zasadzie unikalnego przekierowania, którego hiperłącza kierują do serwisów niezależnych, z którym została podpisana umowa partnerska. Całość serwisu oparta jest na Programach partnerskich, a linki zawarte są w graficznych zachętach, propozycji produktów finansowych i szkoleń.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych związanych ze stroną www.twojamarka.eu

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz email oraz system komentarzy.

7. Administrator nie udostępnia nie odsprzedaje przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

prawo do żądania dostępu do swoich danych, możliwość usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularzy poczty mail oraz komentarzy, przekazywane są do NETMARK Systemy internetowe, ul. E. Plater 5, 33 300 Nowy Sącz poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Polsce. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z serwera, którego dostawcą jest NETMARK. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.

11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

Serwer - dane typu poczta email, system komentarzy:

NETMARK Systemy internetowe, ul. E. Plater 5, 33 300 Nowy Sącz (Podmiot, który dostarcza usługi serwerowe)


1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora. Każda współczesna
przeglądarka potrafi wykonać operacje usunięcia cookie dla określonej domeny.

5. Administrator informuje Użytkownika, że pliki cookie również służą do poprawy wydajności strony i analizy zachowań na stronie.

§ 3

Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
Google Analitycs, Google AdSense, Facebook, Twitter – w celu analizy statystyk Strony oraz działań marketingowych i remarketingowych, także związanych z reklamą i promowaniem witryny, YouTube – w celu analizy statystyk video.

§ 4

Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 5

Inne uwagi

1. Administrator informuje, iż dokłada wszelkich starań, aby zachować wysoki poziom zabezpieczeń urządzeń z których wykorzysta do komunikacji między
urządzeniem końcowym (komputer, telefon) a serwerem.

2. Administrator wykorzystuje w celu ochrony przed niepowołanym dostępem program do ochrony urządzeń końcowych Antywirus oraz Firewall „RSFirewall! - serwer, AVG Antywirus - komputer”

Nasza galeria

ul. Wrześniowska 41/2
33-300 Nowy Sącz
produkcja(@)twojamarka.eu
gsm. 507131079